HỘI DÒNG MÂN CÔI

A Consecrated and Scholastic Journey

  A Consecrated and Scholastic Journey wE, the Daughters of Our Lady of the Holy Rosary,  are all aware that study is a mission that our congregation entrusts to us wherever we are. Our Sisters study theology, education, arts, music, acupuncture, and nursing in various colleges across our country and …

Xem thêm

Bố Đừng Đi…

Bố Đừng Đi… Nó đứng lì ở đó. Đồng hồ đã điểm sang canh. Khá muộn rồi! Mọi người trong nhà mệt mỏi lắm cơ mà thấy Nó như vậy cũng không đành đi ngủ. Bình thường Nó mạnh mẽ lắm, khó mà có ai đủ tài làm cho Nó …

Xem thêm