ĐẤNG SÁNG LẬP

SƠ LƯỢC TIỂU SỬ

ĐỨC CHA ĐÔMINICÔ MARIA HỒ NGỌC CẨN

Đức Cha Đôminicô Maria Hồ Ngọc Cẩn tên khai sinh là Hồ Ngọc Ca. Ngài chào đời ngày 03-12-1876, tại họ đạo Ba Châu, giáo xứ Ngọc Hồ, làng Vĩnh Lưu, quận Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

– 1888: Được Linh mục F.X Trương Văn Thường, Cha xứ Trường An nhận làm nghĩa tử

– 1889: Nhập Tiểu Chủng viện An Ninh, Cửa Tùng, Quảng Trị

– 1896: Nhập Đại Chủng viện Phú Xuân, Huế

– 1898: Chịu phép cắt tóc và đổi tên là Hồ Ngọc Cẩn

– 02/02/1902: Lãnh nhận chức Phó tế

– 20/12/1902: Thụ phong Linh mục

– 1903-1906: Phó xứ Kẻ Văn (Quảng Trị)

– 1907-1910: Chánh xứ Kẻ Hạc (Quảng Bình)

– 17/09/1910: Giáo sư Tiểu Chủng viện An Ninh, Quảng Trị

– 1923: Cha xứ Trường An, kiêm việc gầy dựng Dòng Thánh Tâm Huế, do Đức Cha Lý thành lập

– 1924: Bề trên tiên khởi Dòng Thánh Tâm Huế

– 19/05/1935: Được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám mục phó Giáo phận Bùi Chu với quyền kế vị (Sắc phong do ĐGH Piô XI, ký ngày 12-03-1935)

– 29/06/1935: Tấn phong Giám mục tại nhà thờ Phủ Cam Huế, Hiệu tòa Zenobia, do Đức Khâm sứ Colomban Dreyer chủ phong. Ngài đã chọn khẩu hiệu: “In Omni Patientia et doctrina – Hết tình nhẫn nhục và tận tâm giáo huấn” (2Tm 4, 2).

– 01/08/1935: Khởi hành từ Huế ra Bùi Chu nhận trách nhiệm Giám mục phó.

– 17/05/1936: Đức Cha Pedro Muñagorri Y Obineta Trung từ chức, Đức Cha Hồ Ngọc Cẩn lên thay quyền. Một tháng sau, Đức Cha Trung qua đời.

– 25/08/1936: Lập lại Đại Chủng viện Bùi Chu.

– 05/1940: Nhận lại cơ sở Quần Phương để làm Đại Chủng viện

– 24/11/1941: Đệ đơn lên Tòa Thánh xin lập Dòng Mân Côi lần thứ nhất (do Đệ Nhị thế chiến nên đơn thất lạc).

– 10/06/1946: Đệ đơn lên Tòa Thánh xin lập Dòng lần thứ hai.

– 18/07/1946: Tòa Thánh ký văn thư cho phép lập Dòng

– 21/08/1946: Nhận được thư phúc đáp của Bộ Truyền Giáo ban phép lập Dòng.

– 08/09/1946: Tuyên sắc lập DÒNG CHỊ EM CON ĐỨC MẸ MÂN CÔI BÙI CHU, tại Trung Linh, Bùi Chu

– 21/11/1946: Mở lớp Tập đầu tiên của Dòng Mân Côi (có 17 Tập sinh)

– 27/11/1948: An nghỉ trong Chúa

– 30/11/1948: Thánh lễ an táng tại nhà thờ chính tòa Bùi Chu.