BÀI VIẾT MỚI

NGƯỜI CHA KÍNH YÊU

“Lòng biết ơn là lời cảm ơn xuất phát từ lòng chân thành, trân trọng những gì ta có, ngay cả những niềm vui nhỏ bé; và lòng cảm tạ với tất cả những gì ta được nhận.” (Sưu tầm)  Trong bầu khí thánh thiêng của những ngày trong tháng …

Xem thêm