GIÁO HỘI VIỆT NAM

Mục vụ thời công nghiệp 5.0

  WGPSG (30.6.2020) – Cuộc cách mạng công nghiệp 5.0: kết hợp hài hòa giữa con người và máy móc tự trị để giải quyết tình trạng thất nghiệp và ô nhiễm môi trường, đồng thời đáp ứng nhu cầu cá nhân hóa sản phẩm. 1. Các cuộc cách mạng công …

Xem thêm