Tu sở La vang BMT

Tu sở La vang BMT

SỨ VỤ CỦA NGƯỜI RA KHƠI

Đức Thánh Cha trong tông huấn “Niềm vui Tin mừng” đã nhấn mạnh việc ra đi dấn thân đến với vùng ngoại biên, đến với các anh chị em đang cần và rất cần sự giúp đỡ. Đây là lời mời gọi cấp bách và khẩn thiết cho mọi Kitô …

Xem thêm