Tu xá Đông Thọ

Tu xá Đông Thọ nằm ở Thái Bình

BƯỚC VÀO  CỬA HẸP

     Hiện nay, chúng ta đang sống trong một thế giới văn minh, luôn đề cao sự hưởng thụ, có biết bao nhiều thứ cám dỗ, tiện nghi, thoải mái, đang mời mọc, chèo kéo chúng ta hãy tận hưởng, sử dụng chúng. Chúng ta nhận ra những nhu cầu …

Xem thêm