THÔNG BÁO

Mong….

Ơn gọi là một huyền nhiệm và là quà tặng vô giá mà Thiên Chúa ban tặng cho những tâm hồn người tuyển chọn. Bước lên các giai đoạn trong đời tu được coi như là một dấu chỉ Thiên Chúa chọn gọi. Lớp Đức Mẹ Trà Kiệu vào Nhà …

Xem thêm

Cáo Phó

Bà Cố Maria Nguyễn Thị Quế, thân mẫu của Chị M. Gioan Tông Đồ Nguyễn Thị Thêu Đã được Chúa gọi về lúc 17g 20 Thứ Sáu ngày 21/05/2021 Tại giáo xứ Giáp Nghĩa, Giáo phận Bùi Chu. Hưởng thọ 92 tuổi    

Xem thêm