THÔNG BÁO

Bố Đừng Đi…

Bố Đừng Đi… Nó đứng lì ở đó. Đồng hồ đã điểm sang canh. Khá muộn rồi! Mọi người trong nhà mệt mỏi lắm cơ mà thấy Nó như vậy cũng không đành đi ngủ. Bình thường Nó mạnh mẽ lắm, khó mà có ai đủ tài làm cho Nó …

Xem thêm