ĐẶC SỦNG VÀ LINH ĐẠO

 

ĐỜI SỐNG NGƯỜI NỮ TU MÂN CÔI

Bản Chất

Dòng Chị Em Con Đức Mẹ Mân Côi Bùi Chu là Dòng thuộc quyền Giáo phận. Chị em tuyên khấn công khai ba lời khấn đơn: Khiết tịnh, Khó nghèo và Vâng phục (x. QL 2), sống đời huynh đệ cộng đoàn và dấn thân trong các hoạt động tông đồ truyền giáo theo đặc sủng Dòng.

Linh Đạo Dòng

“Là con cái Mẹ, mang thánh hiệu Mẹ, chị em noi gương Người, sẵn sàng để Chúa sử dụng và sai đi với lòng yêu mến, để trở nên người tôi tớ trung thành phục vụ Nước Trời” (HC 5). Chị em Mân Côi được mời gọi cùng với Mẹ bước theo Đức Kitô trong hành trình cứu độ, bằng việc chiêm ngắm và sống các mầu nhiệm: nhập thể, rao giảng Tin Mừng, khổ nạn và phục sinh trong chính cuộc sống của mình. Hơn nữa, “theo tinh thần Đấng Sáng Lập, chị em đặc biệt tôn sùng Mẹ Maria Mân Côi, được biểu lộ bằng việc siêng năng lần hạt, sống mầu nhiệm Mân Côi và nhiệt thành truyền bá cho mọi người” (x.HC. 6 &12; QL. 7).

Tinh Thần Dòng

Tinh thần sống của chị em Mân Côi là tinh thần đức ái Phúc Âm. Do đó, “trong mọi công việc, hành vi, lời nói, đặc điểm nổi bật nơi các chị em Mân Côi là lòng Bác ái” (HC. 4); dù đi đâu, làm gì và phục vụ trong môi trường nào, thì đức “kính Chúa, ái nhân” luôn được chị em tâm niệm và thực thi. Chính vì thế, ngay từ khi vào Dòng, chị em phải được học hỏi về tinh thần Dòng, để tinh thần ấy thấm nhuần và điều khiển cả cuộc đời chị em, từ tư tưởng, ngôn ngữ đến hành động (x.QL. 5).

Sứ Mạng Dòng

Theo ý Đấng Sáng Lập, Dòng chuyên hoạt động truyền giáo bằng việc phục vụ Giáo Hội trong các lãnh vực: giáo dục (1), y tế, từ thiện xã hội (2), và mục vụ tông đồ giáo xứ (3) – với mục đích tối thượng là làm vinh danh Chúa, hiển danh Mẹ Maria, thánh hóa bản thân và cứu rỗi các linh hồn (x.HC. 3).

___________________________________________________

(1) “Giáo dục là sứ vụ chính trong việc tông đồ truyền giáo”. (Trích trong Giáo huấn của Đức Cha Tổ Phụ về sứ vụ Dòng)

(2) Chị em  phục vụ chi thể của Chúa Kitô bằng việc chăm sóc chữa trị người đau yếu bệnh tật, (x.QL.4), những người nghèo khổ không nơi nương tựa, những trẻ nhỏ thiếu tình thương…” (x.HC 59).

(3) Chị em tham gia vào việc truyền giáo bằng việc phục vụ Giáo hội, nhất là Giáo hội địa phương….hoặc làm công việc nào hữu ích cho Giáo hội tùy sự yêu cầu của Đấng Bản Quyền (x.HC. 3, QL. 4)