TU VIỆN LIÊN THƯỢNG

TU VIỆN LIÊN THƯỢNG – nằm ở xã Xuân Ngọc, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định thuộc Giáo xứ Liên Thượng, Giáo Phận Bùi Chu