TU VIỆN NINH CƯỜNG

Tu Viện Ninh Cường

TU VIỆN MÂN CÔI NINH CƯỜNG

   Sáng thứ Bảy, vào lúc 9h30 ngày 25/03/2023 tại Tu Viện Mân Côi Ninh Cường đã diễn ra Thánh Lễ Truyền Tin Thiên Chúa Nhập Thể, là Bổn Mạng của Tu Viện. Thánh lễ được diễn ra trong bầu khí trang trọng, thánh thiêng trong ngôi nhà nguyện của …

Xem thêm