TU VIỆN NHÀ MẸ

Tu viện Nhà Mẹ thuộc thôn Trung Linh, Xuân Ngọc, Xuân Trường, Nam Định

CHÚA NHẬT XX TN A

   Saint Exupéry có lời khuyên hữu ích: “Đừng đánh mất sự kiên trì, vì đó là chiếc chìa khóa cuối cùng mở được cửa”. Kiên trì là tình trạng không dao động trước mọi hoàn cảnh hoặc bất cứ lời nói của ai, mà hãy cứ là chính mình, …

Xem thêm