NHÀ TRUNG ƯƠNG DÒNG MÂN CÔI BÙI CHU

Địa chỉ: Thôn Trung Linh, Xuân Ngọc, Xuân Trường, Nam Định

E-mail: [email protected]

………………

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA DÒNG MÂN CÔI

Địa chỉ: Thôn Trung Linh, Xuân Ngọc, Xuân Trường, Nam Định

Điện thoại:  0986167298

E-mail: [email protected]

……………….

TU VIỆN MÂN CÔI LIÊN THƯỢNG 

Địa chỉ Thôn Liên Thượng, Xuân Ngọc, Xuân Trường, Nam Định

Điện thoại:  0963 471 979

………………

TU VIỆN MÂN CÔI KIÊN LAO

Địa chỉXuân Tiến, Xuân Trường, Nam Định

Điện thoại: 0933230875

……………….

TU VIỆN MÂN CÔI NINH CƯỜNG

Địa chỉ Trực Phú, Trực Ninh, Nam Định

Điện thoại: 0973 163 497