ĐẠO ĐỨC SINH HỌC

ĐẠO ĐỨC SINH HỌC

Điểm sách do Chelsea Pietsch Phát Triển Nền Văn Hoá Sự Chết: An Tử Và Trợ Tử

Phát Triển Nền Văn Hoá Sự Chết: An Tử Và Trợ Tử Tác giả Phêrô Trần Mạnh Hùng, C.Ss.R (Melbourne: Freedom publishing, 2006).   Điểm sách do Chelsea Pietsch, nghiên cứu sinh thuộc Viện đạo đức sinh học, Nam Thập Tự (Southern Cross Bioethics Centre in South Australia). Ấn loát …

Xem thêm

GIỚI THIỆU SÁCH CỦA LINH MỤC TRẦN MẠNH HÙNG PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA SỰ CHẾT: AN TỬ VÀ TRỢ TỬ XUẤT BẢN TẠI VIỆT NAM.

GIỚI THIỆU SÁCH CỦA LINH MỤC TRẦN MẠNH HÙNG PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA SỰ CHẾT: AN TỬ VÀ TRỢ TỬ XUẤT BẢN TẠI VIỆT NAM. Tác phẩm: PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA SỰ CHẾT: AN TỬ VÀ TRỢ TỬ (T.P. Hồ Chí Minh: Nhà Xuất Bản Phương Đông, 2015) của Linh mục …

Xem thêm

TÌM HIỂU VỀ TẾ BÀO GỐC (Phần 1)

https://khoahoc.tv/tim-hieu-ve-te-bao-goc-phan-1-20361 (Truy cập, thứ 4, ngày 19.01.2022) Tác giả: Tiến sĩ Trần Mạnh Hùng, M.A., S.T.D Nguyên tác Anh Ngữ DẪN NHẬP Từ nhiều thế kỷ nay các nhà khoa học đã biết rằng một số loài vật có thể tái tạo các bộ phận đã mất trên cơ thể chúng. …

Xem thêm