ĐẠO ĐỨC SINH HỌC

ĐẠO ĐỨC SINH HỌC

GIỚI THIỆU ẤN BẢN MỚI CHO CUỐN ĐẠO ĐỨC SINH HỌC VÀ NHỮNG THÁCH ĐỐ HIỆN NAY

Lời Giới Thiệu: Giám mục Giuse Đinh Đức Đạo Các khía cạnh liên quan đến đạo đức sinh học, chẳng hạn, tế bào gốc, ngừa thai, phá thai, án tử hình, v.v. đang là đề tài của nhiều cuộc tranh luận. Người ta bàn cãi vì đây là những vấn đề …

Xem thêm

LUẬT TỰ NHIÊN[1]

 LUẬT TỰ NHIÊN[1] Tác giả Linh mục Trần Mạnh Hùng, STD.  Lý thuyết về luật tự nhiên hướng dẫn đời sống luân lý cũng như những quyết định luân lý, đã xuất hiện khá lâu rồi trong tiến trình tư tưởng Tây phương. Kể từ khi người Hy Lạp đầu …

Xem thêm

Điểm sách do Chelsea Pietsch Phát Triển Nền Văn Hoá Sự Chết: An Tử Và Trợ Tử

Phát Triển Nền Văn Hoá Sự Chết: An Tử Và Trợ Tử Tác giả Phêrô Trần Mạnh Hùng, C.Ss.R (Melbourne: Freedom publishing, 2006).   Điểm sách do Chelsea Pietsch, nghiên cứu sinh thuộc Viện đạo đức sinh học, Nam Thập Tự (Southern Cross Bioethics Centre in South Australia). Ấn loát …

Xem thêm