CẢM NGHIỆM – SUY TƯ

Ngày không còn Mẹ…..

Ngày không còn Mẹ….. Đêm nay sẽ là một đêm khác nhất với tất cả các đêm, bởi vì nó khởi đầu cho những tháng ngày trống vắng một bóng hình… đó là mẹ… Mẹ sinh ra trong một gia đình không gọi là khá giả, lại ở vùng quê …

Xem thêm

 Chết là gì vậy ạ?

 Chết là gì vậy ạ? Ngày còn bé tôi vẫn thường tự hỏi: Chết là gì vậy nhỉ? Lớn lên chút nữa khi tham dự các đám tang tôi thấy người ta thường khóc lóc trước quan tài, tôi cũng tự hỏi: Chết là làm sao nhỉ? Cho đến khi …

Xem thêm