Hoa Mân Côi – Thể hiện: Đồng Dao

Liên Khúc Ca Mân Côi Thể hiện: Tốp ca Dòng Mân Côi Bùi Chu