Tu xá Xuân Đài

Tu xá Xuân Đài nằm ở trung tâm xã Hải Hòa, Hải Hậu, Nam Định