Cáo phó Ông Cố Gioan Baotixita Trần Văn Phiếm (Cố Sr Phương)

Cáo phó Ông Cố Gioan Baotixita Trần Văn Phiếm (Cố Sr Phương)

Check Also

Hội Dòng Chúc Mừng Bổn Mạng Quý Chị em

Hội Dòng Chúc Mừng Bổn Mạng Quý Chị em