GIÁO LÝ

“Trái tim nói với trái tim”

Thư Mục Vụ Mới của Đức Hồng Y Collins: “Trái tim nói với trái tim” ngày: 28-04-2021 Đức Hồng Y Thomas Collins, Tổng Giám Mục Toronto, mới công bố thư mục vụ về Thánh Tâm Chúa Giêsu. Đây là phản ánh quan trọng về một trong những biểu tượng thiêng …

Xem thêm