KINH NGUYỆN SONG NGỮ

Các Lời kinh đọc thường ngày chiều hôm ban sáng, giúp người tín hữu sống các mầu nhiệm đức tin và cũng là cách để thực hành Tiếng Anh

Hail Mary/Glory

  Hail Mary Hail Mary, full of grace. The Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Thánh Maria Kính mừng Maria …

Xem thêm