DÒNG MÂN CÔI BÙI CHU RƯỚC KIỆU ĐỨC MẸ THÁNG MÂN CÔI

Tháng 10- tháng mà Giáo Hội dành riêng để mời gọi con cái mình hướng về Mẹ với tước hiệu Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi. Đồng thời, đây cũng là khoảng thời gian tuyệt vời để từng người con cái Mẹ dành những hy sinh, những hoa thiêng cùng với lời kinh kính mừng dâng kính Mẹ.

Hôm nay, ngày 31-10, trong sự hiệp nhất của đoàn con cái Mẹ, chị em trong tu viện trung ương dòng Mân Côi Bùi Chu cùng quý bệnh nhân đang điều trị bệnh tại phòng khám đa khoa của Dòng đã tổ chức buổi tôn vinh Mẹ.

Nhìn lại những trang sử của nhân loại nói chung và của Giáo Hội nói riêng, dù rằng đã từng có quá nhiều cuộc chiến tranh bách hại đã xảy ra. Nhưng nơi đâu có kinh kính mừng vang lên, nơi đó có hòa bình và hạnh phúc. Cậy trông vào lời Mẹ đã hứa với con cái mình như vậy khi hiện ra tại Fatima. Và hiệp với lời mời gọi của Đức Thánh Cha, cộng đoàn cùng cầu nguyện cho hòa bình thế giới, cho các cuộc chiến tranh đang xảy ra tại Israen và Palestin, Ucraina và Nga, và nhiều nơi nữa được chấm dứt.

Lời kinh kính mừng được vang lên hòa với tâm tình suy gẫm về mầu nhiệm mùa mừng trong không gian tĩnh mịch của giờ xế chiều nơi tu viện đã làm cho cộng đoàn hiện diện cảm nghiệm như Mẹ đang hiện diện cách sống động. Và chung tâm tình tin tưởng và xác tín Mẹ sẽ bênh che cho nhân loại vượt thắng những gian nguy này.

Buổi chiều tôn vinh Đức Mẹ cuối tháng Mân Côi đã kết thúc trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

Lạy Mẹ Maria diễm phúc, Mẹ đã được Thiên Chúa tiền định làm Mẹ Đấng Cứu Thế không phải để Mẹ được nổi nang danh tiếng hay để Mẹ được vui hưởng lợi lộc trần gian. Nhưng trên tất cả là để cho các nhân đức quý giá của Mẹ được tôn vinh.

Dâng lên Mẹ những lời kinh kính mừng chiều nay chúng con tha thiết dâng lên Mẹ tất cả những ý nguyện cầu cho thế giới, cho Giáo Hội, cho Hội Dòng, cho các vị ân thân nhân, cho những người đau khổ, các bệnh nhân, và từng chị từng em trong cộng đoàn chúng con.

 Ước mong sao lời kinh Mân Côi luôn tươi nở trên môi miệng chúng con và trở nên như những cánh hồng tỏa hương nhân đức đến cho mọi người.

Tập III- Dòng Mân Côi Bùi Chu.

Check Also

Hội Dòng Chúc Mừng Bổn Mạng Quý Chị em

Hội Dòng Chúc Mừng Bổn Mạng Quý Chị em