Tag Archives: Hoa Ven Đường

NIỀM VUI ĐƯỢC CHỌN VÀ SAI ĐI

(Cv 1, 15-17.20-26; Ga 15, 9-17) Hôm nay, chúng ta cùng với Giáo Hội mừng kính lễ Thánh Mathias, Tông Đồ. Thánh nhân là ai? Tên của thánh nhân có nghĩa là “món quà của Thiên Chúa ». Ngài là một trong hai người được đề cử để thay thế vị …

Xem thêm

ĐẶT TRỌN NIỀM TIN VÀO CHÚA

(Cv 13, 26-33; Ga 14, 1-6) Theo Thánh Phaolô trong bài đọc 1, lời Thiên Chúa hứa với chúng ta sẽ không được thực hiện nếu Đức Giêsu Kitô không sống lại. Đây chính là Tin Mừng chúng ta loan báo: “Còn chúng tôi, chúng tôi xin loan báo cho …

Xem thêm

ĐÓN TIẾP CHÚA VỚI NIỀM VUI

(Cv 13, 13-25; Ga 13, 16-20) Trong bài đọc 1, Thánh Phaolô nhắc tới vua Đavít và Gioan Tẩy Giả. Từ hai nhân vật này chúng ta nhận ra sự thật về người sống đẹp lòng Thiên Chúa, đó là người sống khiêm nhường và mau mắn thi hành mọi …

Xem thêm

BƯỚC ĐI TRONG ÁNH SÁNG

(Cv 12, 24 – 13, 5a; Ga 12, 44-50) Trong bài đọc 1 hôm nay, chúng ta nghe về việc Banaba và Saolô sau khi tham dự công đồng Giêrusalem trở về mang theo một người mà chúng ta rất quen thuộc, đó là Thánh Máccô. Chi tiết này nhắc …

Xem thêm

NÊN MỘT NHƯ CHÚA CHA VÀ CON LÀ MỘT

(Cv 11, 19-26; Ga 10, 22-30) Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta biết những con chiên của Chúa Giêsu thì biết Ngài là ai. Chúng ta có biết Chúa Giêsu không? Câu mở đầu của trình thuật hôm nay đặt chúng ta vào bối cảnh lời khẳng định …

Xem thêm

CHÚNG TA LÀ MỤC TỬ HAY KẺ TRỘM

(Cv 11, 1-18; Ga 10, 1-10) Hôm qua, chúng ta hân hoan mừng Lễ Chúa Nhật Chúa Chiên Lành và chúng ta đã cầu nguyện cho ơn thiên triệu. Tiếp tục tinh thần đó, Lời Chúa hôm nay tiếp tục mời gọi chúng ta tập trung vào Người Mục Tử …

Xem thêm

Lễ Chúa Chiên Lành

CHÚA NHẬT IV MÙA PHỤC SINH Cv 13, 14.43-52 ; Kh 7, 9.14b-17 ; Ga 10, 27-30 Chúa Nhật thứ IV mùa Phục Sinh được gọi là Chúa nhật Chúa Chiên lành, được chọn làm ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi làm Linh mục, Tu sĩ. Các bài đọc hôm …

Xem thêm

CHÚNG TA CÓ BỎ CHÚA GIÊSU MÀ ĐI KHÔNG?

Bối cảnh bài Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta đi sâu hơn vào trong cuộc tranh luận về Bánh Hằng Sống. Thính giả lúc này không còn là đám đông dân chúng mà là các môn đệ của Chúa Giêsu. Trong cuộc tranh luận này, Chúa Giêsu đã mất …

Xem thêm

ĂN BÁNH TRƯỜNG SINH

Có bao giờ chúng ta chọn kẻ thù của chúng ta để làm người đại diện cho chúng ta không? Chắc chắn là không, nhất là trong lãnh vực kinh tế thị trường với nhiều cạnh tranh như ngày hôm nay. Chúng ta thường nghe nói rằng: “Chọn bạn mà …

Xem thêm