Tag Archives: Hoa Ven Đường

SỰ BÌNH AN: MÓN QUÀ CỦA CHÚA PHỤC SINH

Hôm nay, chúng ta cùng với Giáo Hội cử hành lễ Lòng Chúa Thương Xót. Vì vậy, chúng ta đến với Chúa hôm nay không phải để “xem” lễ, xem những gì xảy ra trong thánh lễ và trở về không có thay đổi nào trong cuộc sống. Chúng ta …

Xem thêm

ĐƯỢC SAI ĐI RAO GIẢNG TIN MỪNG

Trong bài đọc 1 hôm nay, chúng ta tiếp tục nghe lời chứng của Phêrô và Gioan trước công hội. Sự thay đổi nơi Phêrô và Gioan sau sự kiện Phục Sinh đã làm các thủ lãnh Do Thái, các kỳ mục và kinh sư ngạc nhiên. Họ ngạc nhiên …

Xem thêm

VÂNG LỜI THẦY CON THẢ LƯỚI

THỨ SÁU VÂNG LỜI THẦY CON THẢ LƯỚI (Cv 4, 1-12; Ga 21, 1-14) Sự can đảm của Thánh Phêrô để làm chứng cho Chúa Giêsu lại được chứng tỏ ngày hôm nay trước những người mà trước kia thánh nhân rất sợ hãi. Điều này cho thấy sự kiện …

Xem thêm

TRỞ NÊN CHỨNG NHÂN CỦA BÌNH AN

Chúng ta không khỏi ngạc nhiên trước sự thay đổi của Phêrô, từ một người nhút nhát chối Chúa Giêsu ba lần thành một người can đảm làm chứng cho Ngài. Đây chính là món quà đầu tiên của Phục Sinh, sống một đời sống mới trong Đức Giêsu Kitô …

Xem thêm

NHẬN RA CHÚA GIÊSU KHI BẺ BÁNH

Câu chuyện tuyệt vời về hành trình Emmau chỉ được tìm thấy trong Tin Mừng Thánh Luca. Câu chuyện này chứa đựng những chủ đề chính của Tin Mừng, đó là những chủ đề về hành trình, đức tin như hành động nhìn thấy, và hiếu khách. Bài Tin Mừng …

Xem thêm

TÌNH YÊU ĐẸP NHẤT TRÊN ĐỜI

TÌNH YÊU ĐẸP NHẤT TRÊN ĐỜI (Is 52, 13 – 53, 12; Hr 4, 14-16; 5, 7-9; Ga 18, 1 – 19, 42) Phụng vụ hôm nay tập trung vào thập giá của Chúa Giêsu. Nghi thức hôm nay được gọi là “Suy Tôn Thánh Giá”. Như chúng ta biết, …

Xem thêm

SỐNG THEO GƯƠNG CHÚA GIÊSU

SỐNG THEO GƯƠNG CHÚA GIÊSU (Xh 12, 1-8.11-14; 1 Cr 11, 23-26; Ga 13, 1-15)   Phụng vụ hôm nay đưa chúng ta vào Tam Nhật Thánh. Trong ba ngày này, chúng ta sẽ tưởng niệm những biến cố quan trọng nhất trong mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Giêsu …

Xem thêm

HÃY DỪNG PHẢN BỘI CHÚA GIÊSU!

HÃY DỪNG PHẢN BỘI CHÚA GIÊSU! (Is 50, 4-9a; Mt 26, 14-25) Các bài đọc lời Chúa trong thứ tư Tuần Thánh hôm nay trình bày cho chúng ta bối cảnh gần của cuộc thương khó Chúa Giêsu mà chúng ta sẽ bắt đầu cử hành vào ngày mai. Trong …

Xem thêm