SUY NIỆM TM THỨ TƯ TUẦN 22 TN NĂM A

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Lc 4, 38-44

38 Đức Giê-su rời khỏi hội đường, đi vào nhà ông Si-môn. Lúc ấy, bà mẹ vợ ông Si-môn đang bị sốt nặng. Họ xin Người chữa bà.39 Đức Giê-su cúi xuống gần bà, ra lệnh cho cơn sốt, và cơn sốt biến mất: tức khắc bà trỗi dậy phục vụ các ngài.40 Lúc mặt trời lặn, tất cả những ai có người đau yếu mắc đủ thứ bệnh hoạn, đều đưa tới Người. Người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa họ.41 Quỷ cũng xuất khỏi nhiều người, và la lên rằng: “Ông là Con Thiên Chúa!” Người quát mắng, không cho phép chúng nói, vì chúng biết Người là Đấng Ki-tô.42 Sáng ngày, Người đi ra một nơi hoang vắng. Đám đông tìm Người, đến tận nơi Người đã đến, và muốn giữ Người lại, kẻo Người bỏ họ mà đi.43 Nhưng Người nói với họ: “Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó.”44 Và Người rao giảng trong các hội đường miền Giu-đê.

Suy Niệm

Tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy, ma quỷ đã tuyên xưng Đức Giêsu rằng: “Ông là Con Thiên Chúa”, nhưng Đức Giêsu đã dùng quyền năng Thiên Chúa, mà truyền cho chúng phải câm miệng. Tại sao vậy? Thưa! Bởi vì Đức Giêsu biết rõ tâm thức thực dụng của các môn đệ, và những người Do Thái bấy giờ. Họ mong muốn và chờ đợi một Đấng Messia theo kiểu trần thế. Đấng họ khao khát phải là người có vị thế, có sức mạnh, hầu giải phóng Israel thoát khỏi ách đô hộ của đế quốc LaMã, đem lại tự do, hòa bình và vinh quang cho dân tộc họ.

Tuy nhiên, sứ mạng của Đức Giêsu không phải đến để giải phóng theo ý hướng của họ, mà Ngài đến để giải thoát con người khỏi những ràng buộc của tội lỗi, chữa lành bệnh tật, và mang lại cho họ niềm hạnh phúc đích thực trong Chúa. Vì thế, Đức Giêsu đã cấm ma quỷ nói về Ngài, vì bây giờ không phải là lúc thuận tiện để mọi người có thể hiểu cốt lõi sứ mạng Thiên sai của Đức Giêsu. Quả thế, con đường cứu độ của Đức Giêsu là con đường của vâng phục, hy sinh, là hủy mình ra không, là đón nhận cái chết để cứu độ con người, chứ không phải là con đường của vũ trang, quyền lực, thống trị theo kiểu nhà binh.

Do vậy, sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người hãy sống và chu toàn sứ mạng Chúa trao, trong vai trò và bổn phận của mình một cách trung thành. Sứ mạng ấy đòi hỏi mỗi chúng ta phải luôn sẵn sàng dấn thân cho người nghèo, và những con người bất hạnh trong xã hội, để yêu thương và nâng đỡ họ. Bởi vì, chính Chúa Giêsu đã đồng hóa Ngài với những con người đau khổ như thế. Người nghèo phải là đối tượng số một của Tin Mừng và sứ mạng của người Kitô hữu, cách riêng những người sống đời thánh hiến.

Lạy Chúa, xin cho mỗi người trong Cộng đoàn chúng con, biết luôn sống tinh thần yêu thương, phục vụ theo gương Đức Kitô khi xưa. Nhờ đó, mọi người sẽ nhận ra chúng con là Môn đệ đích thực của Chúa, khi mỗi người biết dấn thân phục vụ Chúa, phục vụ Giáo hội, hết tình yêu thương phục vụ tha nhân, như chính Chúa đã làm gương cho chúng con. Amen.

Tác giả: Ban TT Dòng Mân Côi

Check Also

DẪN VÀO BUỔI DÂNG HOA ĐỒNG TIẾN

DẪN VÀO BUỔI DÂNG HOA ĐỒNG TIẾN Tháng Năm thường được biết đến là thời …