So Quan Ly

Lễ suy tôn Thánh giá

LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ Phêrô Phạm Văn Trung biên tập từ nwcatholic.org WHĐ (12.9.2020) – Được tổ chức vào ngày 14 tháng 9, ngày lễ Thánh Giá là ngày tôn vinh và tưởng nhớ sự hy sinh mà Chúa Giêsu Kitô đã thực hiện trên thập giá để cứu rỗi chúng …

Xem thêm

Mùa xuân đời dâng hiến

Nếu có nhiều chặng đường cho một hành trình, có những bước ngoặt cho một cuộc lên đường thì cũng có những giai đoạn cho một cuộc dấn thân, cho một đời dâng hiến. Ngày 06/09/2020 – Hội Dòng Mân Côi Bùi Chu vui mừng đón nhận 7 em bước …

Xem thêm

Thánh Augustinô, bậc trí thức của mọi thời

Đối với Augustinô, người Kitô hữu phải kết hợp thành một thân thể duy nhất với Chúa Kitô. Vả lại, cuộc sống Kitô hữu là gì, nếu không phải là mặc lấy Chúa Kitô, tái sinh trong Thiên Chúa và trong sự thăng tiến tâm linh cho đến lúc gặp …

Xem thêm

Thánh nữ Monica (332-387)

Không có gì cao sang trong cuộc đời bình thường, cũng không phải là “đấng nam nhi” hay “bậc anh hùng hảo hán”. Mônica chỉ là phận gái “liễu yếu đào tơ”, nhưng cuộc đời của người phụ nữ này, đã trở thành tấm gương ngời sáng cho những người …

Xem thêm