SUY NIỆM LỜI CHÚA

SỐNG BÌNH AN TRONG CHÚA

Thường chúng ta hay kể về những thành quả và chiến tích vẻ vang của mình trong công việc; chẳng mấy khi chúng ta kể đến những thành công của người khác. Nói cách chân thật hơn, chúng ta thường hay “nói tốt” về mình và “nói xấu” người khác. …

Xem thêm