SUY NIỆM LỜI CHÚA

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH A

   Chúng ta đã biết, mỗi Dòng Tu hay Tu Hội đều có Đấng sáng lập và Linh Đạo riêng. Mà Linh Đạo là con đường thiêng liêng, dẫn con người tới Thiên Chúa, tới sự thánh thiện. Với Linh Đạo Dòng Mẹ Mân côi là: “Cùng với Mẹ Maria, …

Xem thêm