SUY NIỆM LỜI CHÚA: Lòng tin mạnh thật nghĩa là gì? (Mt 15, 21-28)

Check Also

Ban QT Dòng Mân Côi – Chuyến tĩnh tâm và hành hương đáng nhớ

Trong dịp Ban Quản Trị Hội Dòng tham dự kỳ tĩnh tâm và hành hương …