SUY NIỆM LỜI CHÚA: Thứ Tư tuần 19 TN, (Mt 18,15-20)

Khi đọc và suy niệm những lời Chúa dạy hôm nay trong ánh sáng của lịch sử cứu độ, ta thấy Chúa muốn chúng ta cần phải kiên nhẫn, tiệm tiến trong việc sửa lỗi anh chị  em mình. Lịch sử cứu độ là lịch sử của sự bất trung của con người và sự kiên nhẫn tuyệt vời của chính Chúa. Các vịnh gia hạnh phúc tán dương về Chúa của mình: “giận trong giấy lát nhưng thương suốt cả đời”. Hình phạt không bao giờ là tiếng nói cuối cùng của Chúa nhưng là tình yêu. Tình yêu và ân sủng của Chúa luôn lớn hơn tội lỗi của chúng ta . Bởi vậy, cho dù sự dữ có mạnh đến thế nào đi nữa, nó đã thất bại và sẽ thất bại trước tình yêu của Chúa.

Hôm nay, Chúa nói với chúng ta  cách sửa lỗi cho người anh em mình. Chúa muốn chúng ta phải xác định mục đích của việc sửa lỗi không phải là trừng phạt mà cứu người anh em chúng ta . Chúa muốn chúng ta  phải coi trọng phẩm giá của người anh em chúng ta . Việc sửa lỗi trước hết là việc riêng tư, là một cuộc đối thoại để giúp người anh em nhận ra và sửa lỗi của mình. Khi không có kết quả mới cần đến hai ba người và cuối cùng mới đem ra cộng đoàn trước khi kết án họ. Không chỉ có thế, bầu khí sửa lỗi không phải là bầu khí của tòa án nhưng là cầu nguyện. Cả người sửa lỗi và người có lỗi phải hiệp ý với nhau trong kinh nguyện với ý thức mọi người là anh em con cùng một Cha trên trời. Và như Chúa nói “Nếu dưới đất, hai người trong anh em hiệp lời cầu xin bất cứ sự gì, thì Cha Thầy Đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở giữa họ”.

Thật tuyệt vời!

Lạy Chúa, xin cho con, bạn bè con và những người thân yêu của con, những người đang sống đời cộng đoàn biết để cho những Lời của Chúa đi vào cuộc đời mình. Xin cho mỗi chúng con khi đối diện với lỗi phạm của mình hay của tha nhân biết bình tĩnh và tôn trọng phẩm giá người có lỗi. Thay vì kết án vội vàng, xin cho chúng con biết kiên nhẫn đối thoại trong yêu thương của những người anh em và cầu nguyện để chúng con không phải mất đi bất cứ người anh em nào cả. Xin cho chúng con  nhớ rằng nếu chúng con làm mất bất cứ người anh em nào thì càng làm cho Chúa phải khổ hơn, vì lại phải lên đường kiếm tìm và mang trở về với chính Chúa và cộng đoàn chúng con mà thôi. Amen.

LD.

Check Also

Cáo Phó Bà Cố Maria Nguyễn Thị Nhu(Cố Dì Tâm Dòng Mân Côi Bùi Chu)

Cáo Phó Bà Cố Maria Nguyễn Thị Nhu (Cố Dì Tâm Dòng Mân Côi Bùi …