So Quan Ly

HÃY SÁM HỐI !

HÃY SÁM HỐI ! THỨ HAI (1Sm1,1-8; Mc 1,14-20) Bài Tin Mừng hôm nay tiếp nối sứ điệp của phụng vụ hôm qua về Chúa Giêsu chịu phép rửa. Như chúng ta biết, phép rửa đánh dấu việc Chúa Giêsu tỏ mình ra cách công khai cho dân. Sau khi …

Xem thêm

XIN TẨY SẠCH CON!

XIN TẨY SẠCH CON! THỨ SÁU SAU LỄ HIỂN LINH (1 Ga 5, 5-13; Lc 5, 12-16) Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại sự kiện Chúa Giêsu chữa lành một người mắc bệnh phong. Theo các học giả Kinh Thánh, để hiểu cách thấu đáo câu chuyện này, chúng …

Xem thêm

CHÚA ĐẾN TRONG SÓNG GIÓ CUỘC ĐỜI

CHÚA ĐẾN TRONG SÓNG GIÓ CUỘC ĐỜI THỨ TƯ SAU LỄ CHÚA HIỂN LINH (1 Ga 4, 11-18; Mc 6, 45-52) Trong trình thuật Tin Mừng hôm nay, chỉ còn lại Chúa Giêsu và các môn đệ sau phép lạ hoá bánh ra nhiều cho năm ngàn người ăn no …

Xem thêm

GIỚI THIỆU TÁC PHẨM LƯƠNG TÂM CỦA LINH MỤC PHÊRÔ TRẦN MẠNH HÙNG VỪA MỚI XUẤT BẢN TẠI VIỆT NAM.

GIỚI THIỆU TÁC PHẨM LƯƠNG TÂM CỦA LINH MỤC PHÊRÔ TRẦN MẠNH HÙNG VỪA MỚI XUẤT BẢN TẠI VIỆT NAM. Các bạn trẻ và quý Nữ Tu cũng như quý Thầy chủng sinh thân mến, Gần đây cha vừa cho ra mắt tác phẩm: LƯƠNG TÂM: Theo Quan Điểm Của …

Xem thêm

PHỎNG VẤN LM. TIẾN SĨ PHÊRÔ TRẦN MẠNH HÙNG VỀ HAI CUỐN SÁCH QUAN TRỌNG VỪA ĐƯỢC XUẤT BẢN Ở VIỆT NAM.

PHỎNG VẤN LM. TIẾN SĨ PHÊRÔ TRẦN MẠNH HÙNG VỀ HAI CUỐN SÁCH QUAN TRỌNG VỪA ĐƯỢC XUẤT BẢN Ở VIỆT NAM. (Thế Giới Nhìn Từ Vatican, ngày 25/09/2020). Xin vui lòng nhấn vào hai link dưới đây để xem ca sĩ Như Ý phỏng vấn Lm. Trần Mạnh Hùng. …

Xem thêm