RAO GIẢNG SỨ ĐIỆP SÁM HỐI QUA ĐỜI SỐNG YÊU THƯƠNG

RAO GIẢNG SỨ ĐIỆP SÁM HỐI QUA ĐỜI SỐNG YÊU THƯƠNG

THỨ HAI SAU LỄ CHÚA HIỂN LINH

(1 Ga 3, 22 – 4, 6; Mt 4, 12-17.23-25)

 

Có thật là tất cả những gì chúng ta xin đều được ban cho không? Chúa Giêsu cũng nói rằng: “Cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ gặp, cứ gõ thì sẽ mở cho” (Mt 7, 7). Thánh Gioan cũng tuyên bố như thế: “Anh em thân mến, bất cứ điều gì chúng ta xin, chúng ta được Thiên Chúa ban cho, bởi vì chúng ta tuân giữ các điều răn của Người và làm những gì đẹp ý Người” (1Ga 3, 22). Nhưng trong thực tế thường ngày, chúng ta thấy điều này không có thật, vì bao nhiêu lần chúng ta xin nhưng chúng ta không nhận được. Nếu đọc kỹ lời của Thánh Gioan, chúng ta nhận ra rằng: Thiên Chúa sẽ ban cho chúng ta bất cứ điều gì chúng ta xin, với điều kiện là chúng ta phải “tuân giữ các điều răn của Người và làm những gì đẹp ý người.” Nói như thế, khi chúng ta xin mà chúng ta không nhận được, chúng ta phải xét lại: Chúng ta đã giữ giới răn [yêu thương] của Người và làm những gì đẹp ý Người chưa? Tức là, chúng ta phải “tin vào danh Đức Giê-su Ki-tô, Con của Người, và phải yêu thương nhau, theo điều răn Người đã ban cho chúng ta” (1Ga 3, 23).

Tin Mừng hôm nay trình bày cho chúng ta khởi đầu sứ vụ của Chúa Giêsu ở Galilê. Chi tiết đầu tiên làm chúng ta lưu ý là việc Chúa Giêsu lánh qua miền Galilê sau khi Gioan Tẩy Giả bị tống giam vào ngục và bị giết (Mt 4, 1). Hành động này của Chúa Giêsu được hiểu như là một quyết định can đảm hầu đảm nhận sứ vụ mình theo thánh ý Chúa Cha đồng thời cũng mang lại sự an toàn cho Ngài. Những địa danh Chúa Giêsu di chuyển trong khởi đầu sứ vụ cũng nói lên ý định của Thánh Mátthêu khi viết Tin Mừng của mình: “Rồi Người bỏ Nadarét, đến ở Caphácnaum, một thành ven biển hồ Galilê, thuộc địa hạt Dơvulun và Náptali, để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaia đã nói: Này đất Dơvulun, và đất Náptali, hỡi con đường ven biển, và vùng tả ngạn sông Giođan, hỡi Galilê, miền đất của dân ngoại! Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi” (Mt 4, 13-16). Trong những địa danh được nêu ra, chúng ta thấy Thánh Mátthêu đề cập đến Nadarét. Đây là một nơi an toàn vì nó gần trung tâm quản trị của Sepphoris. Từ đây, một người có thể trốn sang một nơi khác rất dễ dàng nếu có bị truy bắt. Thánh Mátthêu sử dụng những tên chi tộc Israel cũ (Caphácnaum thuộc Náptali) dù những tên này đã không còn sử dụng trong thời của thánh sử, bởi vì thánh sử muốn bảo vệ hành động của Đấng Cứu Thế trong những nơi không ai mong chờ này hơn là một trung tâm tôn giáo như Giêrusalem. Điều này nhắc chúng ta đến việc Thiên Chúa hiện diện và thực hiện công trình cứu độ của Ngài nơi Ngài muốn, chứ không phải nơi con người muốn. Tóm lại, những chi tiết về địa danh này nhắc nhở chúng ta đến việc khôn ngoan trong sứ vụ. Khi chúng ta thực hiện một sứ vụ được trao, chúng ta phải lưu ý đến hai tiêu chuẩn: Thánh ý Thiên Chúa và mang lại sự ‘an toàn’ cho mình. Sự an toàn ở đây không duy mang tính thể lý, nhưng tính luân lý và thiêng liêng, tức là không đặt mình vào trong những môi trường có thể làm chúng ta lãng quên hay làm mất lòng Chúa khi thi hành sứ vụ.

Chi tiết thứ hai Thánh Mátthêu nhấn mạnh trong Tin Mừng hôm nay là nội dung lời giảng dạy của Chúa Giêsu: “Từ lúc đó, Đức Giêsu bắt đầu rao giảng và nói rằng: ‘Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần’” (Mt 4, 17). Theo các học giả Kinh Thánh, bên cạnh sứ điệp Phục Sinh, việc rao giảng Nước Trời là sứ điệp trung tâm của Chúa Giêsu và là nền tảng và đối tượng của niềm hy vọng Kitô Giáo. Bắt nguồn từ thị kiến ban đêm của Đanien (Đn 7, 13-14), sứ điệp của Chúa Giêsu trình bày một tương lai về ơn cứu độ cuối cùng cho toàn thể nhân loại về tất cả các phương diện như xã hội, chính trị và thiêng liêng liên quan đến việc sử dụng quyền thống trị của Thiên Chúa. Quyền thống trị này nhằm thiết lập sự công bình và bình an dưới đất cũng như trên trời. Chi tiết này mời gọi những người đang rao giảng sứ điệp Nước Thiên Chúa phải biết biến cuộc đời của mình thành sứ điệp, đó là thành những người mang sự bình an, công bình và yêu thương của Thiên Chúa cho anh chị em mình.

Hoa Ven Đường

Check Also

Cáo Phó Ông Cố Đaminh Trần Hồng Phương(Cố Sr M.Giuse Viên Trần Thị Huệ)

Cáo Phó Ông Cố Đaminh Trần Hồng Phương(Cố Sr M.Giuse Viên Trần Thị Huệ)