Tag Archives: Ban TĐ Truyền Giáo Dòng Mân Côi

BÁC ÁI MÙA CHAY

Mùa chay- Giáo hội mời gọi mỗi người Kitô chuyên chăn cầu nguyện, sống tinh thần sám hối ăn năn. Đồng thời làm những việc hy sinh bác ái cho anh chị em xung quanh mình, đặc biệt là cho những phận đời kém may mắn, đau khổ và bệnh …

Xem thêm

SỨ VỤ CỦA NGƯỜI RA KHƠI

Đức Thánh Cha trong tông huấn “Niềm vui Tin mừng” đã nhấn mạnh việc ra đi dấn thân đến với vùng ngoại biên, đến với các anh chị em đang cần và rất cần sự giúp đỡ. Đây là lời mời gọi cấp bách và khẩn thiết cho mọi Kitô …

Xem thêm

ĐƯỢC RA ĐI – TRAO BAN BÌNH AN

      Đức Thánh Cha Phanxicô đã từng nói: “thực hành đức bác ái là cách tốt nhất để rao giảng Phúc âm”. Với lời mời gọi đó, nhân ngày lễ: Chúa Nhật kính lòng Chúa Thương Xót, Hai chị Giáo và các em trong năm tập II, thuộc Hội Dòng …

Xem thêm

SỐNG TINH THẦN MÙA CHAY

Mùa Chay là thời gian Giáo Hội mời gọi mỗi người Kitô hữu hãy gia tăng cầu nguyện, chay tịnh, và thực thi bác ái. Nhưng quan trọng hơn, Mùa Chay là mùa nhắc lại cho mỗi người Kitô hữu về ơn gọi nên thánh của mình. Có lẽ Mùa …

Xem thêm

Lớp Giáo lý dự tòng

Loan Báo Tin Mừng là sứ mạng của toàn thể Hội thánh nói chung, là trách nhiệm quan trọng và cấp bách của người Tu sĩ nói riêng. Trong tinh thần yêu mến và lòng khát khao đem tin mừng tình yêu của Chúa đến cho những ai chưa nhận …

Xem thêm