Từ bỏ và vác thập giá theo Chúa

“Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng đáng với Thầy” (Mt 10,38).

Bài Tin Mừng trong Chúa Nhật hôm nay kết thúc bài giảng của Chúa Giêsu về sứ mệnh truyền giáo. Chúa Giêsu đòi hỏi nơi người môn đệ theo Ngài phải từ bỏ chính mình và vác thập giá mình mà theo. Đồng thời, Chúa  cũng hứa ban phần thưởng cho người môn đệ được Ngài sai đi.

Chúa đòi hỏi người môn đệ của Chúa phải từ bỏ chính mình, đặt tình yêu Chúa lên trên hết mọi tương quan, trên tình cảm của những người thân trong gia đình và ngay cả trên chính mạng sống của mình (x. Mt 10,39). Điều này nhắc nhở mỗi người chúng ta cần phải có cái nhìn đức tin, để phân định bậc thang giá trị trong mọi biến cố, mọi sự việc và lựa chọn phần ưu tiên cho Chúa bằng cách sống theo thánh ý Chúa, thờ phượng và yêu mến Người trên hết mọi sự.

Từ bỏ chính mình, đó là việc bỏ đi chính cái tôi ích kỷ của mỗi người. Cái tôi vẫn hằng lo thu tích những lợi lộc trần gian mà không lo làm giàu Nước Thiên Chúa. Từ bỏ chính mình để có thể canh tân theo tinh thần Tám Mối Phúc thật, giúp chúng ta xây dựng hòa bình, công bằng và bác ái. Chỉ khi từ bỏ chính mình vì Chúa, chúng ta mới có thể sống trọn vẹn cho Chúa trong vai trò và phẩm giá của người môn đệ thuộc về Chúa.

Điều kiện mà Chúa Giêsu đặt ra cho các môn đệ theo Ngài hôm nay thoạt nghe có vẻ nghịch lý, nhưng một khi đã chọn lựa theo Chúa thì không có con đường nào khác ngoài con đường thập giá. Như hạt lúa muốn đơm bông, kết hạt phải chịu vùi sâu trong lòng đất. Người môn đệ bước theo Chúa Giêsu cũng vậy, phải từ bỏ mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Nhờ đó, người môn đệ sẽ trở nên giống Chúa hơn và đi trên con đường mà Chúa đã đi – con đường thập giá, hiến trao chính mình vì yêu thương chúng ta.

Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, tình thương Chúa thật quá bao la, xin cho chúng con cảm nghiệm được tình yêu vô điều kiện mà Chúa đã dành cho mỗi người chúng con, để một khi bước theo Chúa, chúng con biết từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo Chúa. Xin cho chúng con luôn yêu Chúa, chọn Chúa hơn tất cả mọi sự và hăng say dâng hiến cuộc đời để thực thi thánh ý Chúa.

JB. Nhiệm Mầu, FMSR.

Check Also

Cáo Phó Ông Cố Đaminh Trần Hồng Phương(Cố Sr M.Giuse Viên Trần Thị Huệ)

Cáo Phó Ông Cố Đaminh Trần Hồng Phương(Cố Sr M.Giuse Viên Trần Thị Huệ)