Trực tiếp Thánh lễ khấn trọn đời quý chị em du học tại Mỹ

Trực tiếp Thánh lễ khấn trọn đời quý chị em du học tại Mỹ

 

 

Check Also

Hội Dòng Mừng Bổn Mạng Chị M. Ripsimina Bùi Thị Liễu

Hội Dòng Mừng Bổn Mạng Chị M. Ripsimina Bùi Thị Liễu