Trực tiếp Thánh lễ khấn trọn đời quý chị em du học tại Mỹ

Trực tiếp Thánh lễ khấn trọn đời quý chị em du học tại Mỹ

 

 

Check Also

Cáo Phó Ông Cố Đaminh Trần Hồng Phương(Cố Sr M.Giuse Viên Trần Thị Huệ)

Cáo Phó Ông Cố Đaminh Trần Hồng Phương(Cố Sr M.Giuse Viên Trần Thị Huệ)