Trực tiếp: Chuỗi Mân Côi “Hiệp Hành” ngày 02.10.2022

Check Also

Thánh Lễ khánh thành nguyện đường Dòng Mân Côi Bùi Chu

Thánh Lễ khánh thành nguyện đường Dòng Mân Côi Bùi Chu Vào lúc 9 giờ …