Tag Archives: Nt: M. Ripsimina Bùi Thị Liễu

Chăm sóc công trình sáng tạo

Trong thông điệp Laudato Si’, số 95 Đức Thánh Cha Phanxicô đã kêu gọi: “Môi trường thiên nhiên là thiện ích chung, là gia sản của toàn thể nhân loại và trách nhiệm của mọi người.” Giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy chúng ta rằng: Thiên Chúa đã sáng …

Xem thêm