SUY NIỆM LỜI CHÚA: Thứ Tư tuần 21 TN  (Mt 23, 27-32)

Lời Chúa: Mt 23, 27-32

Khi ấy, Đức Giêsu khiển trách các kinh sư và người Pharisêu rằng: “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Phrisêu giả hình! Các người giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế.  Các người cũng vậy, bên ngoài thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn là giả hình và gian ác! Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình! Các người xây mồ cho các ngôn sứ và tô mả cho những người công chính. Các người nói: “Nếu như chúng ta sống vào thời của tổ tiên, hẳn chúng ta đã không thông đồng với các ngài mà đổ máu các ngôn sứ.” Như vậy, các người tự làm chứng rằng các người đúng là con cháu của những kẻ đã giết các ngôn sứ. Thì các người đổ thêm cho đầy đấu tội của tổ tiên các người đi!”

Bài Phúc Âm hôm nay Chúa tiếp tục những lời chúc dữ dành cho những kinh sư và biệt phái vì thói giả hình và lòng đạo đức giả của mình. Để diễn tả sự giả hình của họ Chúa dùng hình ảnh ngôi mộ: bên ngoài được tô vôi, sơn phết rất đẹp nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế.

Các kinh sư và biệt phái luôn quan tâm tới vẻ bề ngoài của họ để làm cho người khác tưởng rằng họ đạo đức: họ nới dài thẻ kinh, may rộng tua áo; họ ăn chay, cầu nguyện, nộp thuế thập phân …nhưng không xuất phát từ lòng tin và lòng mến Thiên Chúa và con người từ bên trong. Họ chỉ mưu tính cho danh lợi thú của riêng họ. Và như thế, các hành vi của họ thay vì hướng về Chúa và tha nhân, lại khiến họ tách khỏi Thiên Chúa, xa cách Thiên Chúa và anh em. Họ chính là những người tín hữu vô thần hay hữu danh mà vô thực (chỉ có trên danh nghĩa mà không có thực chất bên trong). Nhưng không chỉ là một tấm lòng trống rỗng vô tội, lòng họ đầy dẫy những mưu mô tính toán, những mưu đồ hại người khác và nếu cần, thủ tiêu những ai dám đụng đến quyền lợi của họ. Chính Chúa không lâu sau đó trở thành nạn nhân của sự chống đối, vu oan, gài bẫy, thử thách và cuối cùng giết chết Chúa trên thập giá.

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã công bố mối phúc thật “phúc cho ai có lòng thanh sạch, họ sẽ được thấy mặt Chúa.” Lòng người thanh sạch ví tựa gương trong, khiến con người thấy Chúa trong chính tâm hồn của mình. Lòng người thanh sạch khiến mắt họ trong suốt để nhìn thấy Chúa nơi người anh em mình. Tắt một lời: lòng người thanh sạch thấy Chúa hiện diện khắp nơi và vì thế, họ hưởng hạnh phúc an bình, còn kẻ giả hình luôn bất an vì cứ phải dùng vẻ bên ngoài để che giấu cái bên trong. Một đằng họ mỏi mệt vì luôn sợ người khác phát hiện chiều sâu tâm hồn mình, và do đó, phải không ngừng tìm kiếm mọi cách để che giấu tấm lòng của họ mỗi ngày nên xấu xa hơn. Họ vì thế rơi vào một vòng luẩn quẩn, sợ hãi, bất an, che giấu…. Trong cái nhìn này, cái họa không chỉ đến vào ngày cuối cùng mà trong thực tế, nó đã bắt đầu từ ngày hôm nay.

LD.

 

Check Also

Suy niệm Lời Chúa – Chúa Nhật I Mùa Vọng

Suy niệm Lời Chúa – Chúa Nhật I Mùa Vọng Tỉnh thức và sẵn sàng …