SUY NIỆM LỜI CHÚA: Thứ Ba tuần 29 TN (Lc 12, 35-38)

TÌNH YÊU VƯỢT TRÊN TẤT CẢ

“Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ra ngay” (Lc 12, 35-36)

Thánh sử Luca đưa ra chủ đề cho đoạn Tin Mừng hôm nay là phải sẵn sàng chờ  chủ trở về. Dụ ngôn người đầy tớ tỉnh thức nói về Nước Trời. Chúng ta xác tín rằng quê hương đích thật là ở trên trời, mỗi người Kitô hữu sống ở trần gian trong thao thức chờ đợi ngày được Chúa đưa vào Nước Trời. Thao thức diễn tả chờ đợi trong đêm. Với khí hậu người Do thái, ban đêm rất lạnh ai cũng cần giấc ngủ ấm, nhưng những người đầy tớ thao thức khao khát chờ đợi chủ trở về, họ hy sinh cả cái mình đáng được hưởng để gặp được chủ trở về giữa đêm. Không biết giờ nào chủ sẽ về. Họ chờ đợi không biết mệt mỏi, chờ đợi không phải là trong tình trạng thụ động, ngồi yên và ngủ gật. Để khi “chủ về gõ cửa là mở cửa ra ngay” phải thức, phải chờ, phải sẵn sàng mới mở được ngay.

Tại sao những người đầy tớ có thể chờ đợi bất kể giờ nào như vậy? Có phải đồng lương ép buộc họ làm vậy chăng!!! Hành động của người đầy tớ vượt trên cả bổn phận của tớ đối với chủ, nói lên sự tận tâm trong công việc, cùng với đó là lòng trung thành với chủ, trên hết là tình yêu mến của tớ với chủ mình. Vì yêu mến nên mới khao khát được chờ đợi. Vì yêu mến nên không thể ngủ được khi chưa gặp được ông chủ. Vì yêu mến nên có thể thức cho đến sáng. Chỉ khi gặp được chủ lòng thao thức với được thảo lấp. Tình yêu mến được bày tỏ bằng tinh thần và thái độ phục vụ. Diễn tả bằng hình ảnh thắt lưng cho gọn, để sẵn sàng làm việc, dù bất kỳ việc gì. Thắp đèn cho sáng nói lên tinh thần lo xa, để đèn sáng đương nhiên phải chuẩn bị dầu sẵn sàng, Soi đường đón chủ. Không muốn lúc chủ về mới vội vàng đi tìm đèn thắp. Tình yêu mến được chu tất từng công việc nhỏ, lúc nào cũng cầm đèn không muốn chủ chờ đợi dù một phút.

Tình yêu mến, lòng trung thành và tầm nhìn xa của đầy tớ sẽ được đền đáp. Không ông chủ nào lại khinh rẻ một người đấy tờ như vậy. Ông sẽ đáp trả lớn lao, một cuộc hoán đổi. Ông sẽ “thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ” (c. 37). Đến giờ này thay vì người đầy tớ đi làm thì chính ông chủ sẽ làm những công việc của người đầy tờ. Ông từ bỏ quyền làm chủ để đi phục vụ.Ông muốn người đầy tớ được hưởng như ông, nghĩa là không còn là đầy tớ nữa.

Liệu rằng trên thế gian có ông chủ nào đối xử với đầy tớ như “Ông chủ Giêsu” chăng? Người đã tự hạ mình trở nên người tôi tớ phục vụ chúng ta. Người từ bỏ Thiên chức để xuống đồng cảm với con người, cùng chia sẻ mọi khó khăn của kiếp người. Niềm hy vọng lớn lao của Người được trao ban tình yêu, được phục vụ nhân loại. Người muốn thay đổi cuộc đời mỗi người chúng ta để trở nên nghĩa tử của Thiên Chúa.

Giêrônimô Nguyễn, Fmsr.