SUY NIỆM LỜI CHÚA: Chọn lựa mỗi ngày tạo nên phẩm giá con người

CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN A

Lời Chúa Mt 22, 1-14

“Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng; Này cỗ bàn, ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn mời quý vị đến dự tiệc cưới” (Mt 22, 5)

Những quyết định chọn lựa ảnh hưởng trên những bước ngoặt của cuộc đời. Cuộc sống thường nhật chúng ta lại phải đối diện với nhiều những chọn lựa lớn nhỏ hàng ngày. Thực tế, chúng ta phải liên tục chọn lựa ngay từ lúc bình minh cho đến hoàng hôn trong ngày sống và trong hết cuộc đời của mình. Có những chọn lựa không đáng kể, không tạo nên những gì khác biệt. Có chọn lựa làm nên tính cách của mỗi người. Có những chọn lựa làm lay chuyển cả cuộc sống của bản thân. Dù có nhỏ nhặt hay thường tình, những chọn lựa đó làm nên đời ta có phẩm chất tốt hay xấu. Nếu chọn đúng, những chọn lựa sẽ làm đời sống chúng ta có ích. Nếu chọn sai, chúng như những lỗ rò rỉ, làm mất năng lượng tích cực, hao mòn sinh lực và có thể làm cho đời ta trở nên suy sụp.

 Như trong dụ ngôn tiệc cưới nhà vua sai người đi mời khách đến dự tiệc. Họ đã nhận lời mời, nhưng khi cỗ bàn đã dọn sẵn mà những người được mời thì chưa thấy đến, nhà vua tiếp tục sai người đi đến mời không những một lần mà hai lần. Họ vẫn từ chối và phớt lờ lời mời của nhà vua. Họ từ chối lời mời có nghĩa là từ chối nhà vua, từ chối sự kính trọng và yêu thương của nhà vua. Họ quyết định chọn lựa công việc đang diễn ra hơn là lời mời dự tiệc của nhà vua. Tất cả những lý do khách được mời dự tiệc không đến tham dự tiệc cưới đều không phải là xấu. Trên thực tế, trong hầu hết mọi trường hợp, những lý do đều chính đáng có người thì đi thăm trại, người thì đi buôn … Tệ hơn nữa là họ “bắt các đầy tớ của vua mà sỉ nhục và giết chết”. Thay vì chọn yêu thương sống tử tế thì họ chọn một lối sống bất nhân bằng hành động bắt bớ, sỉ nhục và ghết người. Những người bị ràng buộc bởi của cải vật chất, ham mê tiền bạc, họ dành thời gian để tìm tư lợi cá nhân, tham lam vơ vét, cạnh tranh, mà không dành đến một giờ để đi dự tiệc. Những chọn lựa không đúng lúc này trở nên nguy hiểm, dễ có những hành xử đe dọa tới đời sống của người khác.

Tiếp đến, người được dự tiệc cưới thay vì chọn cho mình y phục lễ cưới, thì lại chọn chiếc áo nhơ nhớp của lối sống vô kỷ luật, vô lễ, thô tục. Kết cục của những người chọn lựa khinh rẻ lời mời, họ phải chịu trách nhiệm về hành động này là chịu cơn thịnh nộ của nhà vua. Nhà vua sai người đi ra các ngả đường, gặp ai cũng mời hết vào dự tiệc. Những người được mời cuối cùng họ thấy nhận mình là người vinh dự, vì được vua mời dự tiệc cưới con trai. Họ hớn hở, vui mừng, chuẩn bị chiếc áo cưới và vào dự tiệc. Thánh Phaolô diễn tả hình ảnh mặc áo cưới là mặc lấy con người mới, được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa. Mặc chiếc áo cưới thể hiện người đó cùng mang niềm vui với chủ tiệc, cùng chia sẻ đời sống với gia chủ. Mặc chiếc áo cưới không phải là áo lụa bên ngoài mà chính là cái áo nội tâm của mỗi người. Hình ảnh thâm sâu mặc áo cưới là mặc lấy Đức Kitô, là mang tâm tình của Ngài, là trở nên giống như Ngài, là sống hiền từ và khiêm tốn.

Qua hai sự chọn lựa trên cho chúng ta bài học, những chọn lựa đúng là nhằm tôn vinh Thiên Chúa, nhờ đó tâm hồn của chúng ta được bình an, mưu ích cho phần rỗi của mình và của tha nhân. Cuộc sống này đầy dẫy sự chọn lựa, nhưng để chọn điều lành, điều tốt, chính bản thân mỗi người phải trả giá, phải chiến đấu tư tưởng, đánh đổi cả cuộc đời cho những chọn lựa quan trọng.

Giêrônimô Nguyễn

Check Also

TÂM TÌNH THƠ MỌN BÊN CHA

TÂM TÌNH THƠ MỌN BÊN CHA                    …