Suy niệm lời Chúa: “Ai ăn thịt và uống máu Tôi, thì ở lại trong Tôi, và Tôi ở lại trong người ấy”

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=-qiFp8fOmDQ&feature=emb_logo

 

 

 

 

Check Also

Suy niệm Lời Chúa – Lễ Giáng Sinh (Lễ ban ngày)

Lời nói là cách diễn đạt sự tương kính của chúng ta đối với một …