SUY NIỆM LỜI CHÚA: CHÚA NHẬT XV TN A

Check Also

NIỀM VUI ĐƯỢC CHỌN VÀ SAI ĐI

(Cv 1, 15-17.20-26; Ga 15, 9-17) Hôm nay, chúng ta cùng với Giáo Hội mừng …