SỐNG CHỨNG NHÂN TRONG THẦN KHÍ

Khi đi rảo qua một khu vực nào đó, chắc chắn ai trong chúng ta cũng bị cuốn hút vào một vài cảnh hấp dẫn, hợp sở thích: người thích thiên nhiên thì lưu ý đến cây cối cảnh vật, người thích mua sắm thì lưu ý đến các tiệm bán đồ, người thích đọc sách thì để ý đến các nhà sách, v.v. Bài đọc 1 hôm nay trình bày cho chúng ta một tình huống tương tự, đó là việc Thánh Phaolô rảo qua thành phố Athen và cũng bị cuốn hút vào những điều ngài quan tâm. Ngài quan tâm đến điều gì? Thánh Phaolô quan tâm đến việc rao giảng Lời Chúa hay đúng hơn vị trí của Thiên Chúa trong đời sống của người Athen. Ngài nói lên điều này qua những lời sau: “Thưa quý vị người Athen, … khi rảo qua thành phố và nhìn lên những nơi thờ phượng của quý vị, tôi đã thấy có cả một bàn thờ, trên đó khắc chữ: ‘Kính thần vô danh.’ Vậy Đấng quý vị không biết mà vẫn tôn thờ, thì tôi xin rao giảng cho quý vị” (Cv 17, 22-23). Vì mối bận tâm của ngài là rao giảng Tin Mừng, nên ngài chỉ lưu ý đến những yếu tố giúp ngài nói về Chúa. Mối bận tâm của chúng ta là gì? Có bao giờ chúng ta bận tâm việc rao giảng Lời Chúa trong đời sống hằng ngày không?

Bài Tin Mừng hôm nay tập trung vào vai trò của Chúa Thánh Thần, Đấng sẽ hướng dẫn các môn đệ đến với sự thật toàn vẹn. Đối với Thánh Gioan, Chúa Thánh Thần có một vai trò quan trọng trong cộng đoàn, là đưa các môn đệ đến chân lý toàn vẹn, là hiểu tất cả những lời nói và hành động của Chúa Giêsu khi Ngài còn ở với họ, đồng thời nói cho các môn đệ biết những điều mà Chúa Giêsu chưa nói với họ vì họ “không có sức chịu nổi”. Ở đây chúng ta cũng thấy sự hiệp nhất giữa sứ mạng của Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần trong việc mạc khải Chúa Cha và sự hiệp nhất của Ba Ngôi: Cha, Con và Thánh Thần. Để dẫn các môn đệ đến sự thật toàn vẹn, Chúa Thánh Thần sẽ thực hiện hai điều:

Thứ nhất, “Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến” (Ga 16, 13). Những lời này khẳng định cho chúng ta về sự đồng nhất giữa lời loan báo của Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần. Chúa Giêsu khẳng định rằng, Ngài chỉ nói những gì Ngài đã nghe từ Chúa Cha (x. Ga 5, 19; 8, 38; 12, 49). Chúa Thánh Thần cũng thế, Ngài chỉ loan báo những gì Ngài nghe từ Chúa Cha. Điều này nhắc nhở chúng ta về việc “loan báo” hay lời nói thường ngày của chúng ta. Chúa Giêsu mong muốn những lời nói của chúng ta là hoa trái của những điều chúng ta đã nghe được từ Ngài. Những gì chúng ta nghe từ Ngài đó là Tin Mừng, tin mang lại niềm vui cho người khác. Như vậy, khi lời nói của chúng ta không chuyển tải điều chúng ta nghe từ Thiên Chúa sẽ dễ dàng làm tổn thương người khác. Đừng làm tổn thương người khác vì lời nói của mình, nhưng hãy nói cho họ những lời yêu thương, cảm thông và an vui mà chúng ta nghe từ Thiên Chúa.

Thứ hai, “Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em” (Ga 16, 14). Với những lời này, chúng ta thấy Chúa Thánh Thần không tôn vinh chính Ngài, nhưng tôn vinh Chúa Giêsu, vì khi Ngài tôn vinh Chúa Giêsu là chính Ngài được tôn vinh. Chúa Thánh Thần tôn vinh Chúa Giêsu bằng cách lấy những gì là của Chúa Giêsu mà loan báo cho các môn đệ, chứ không phải lấy những gì là của mình mà loan báo. Ở đây chúng ta thấy được sự hiệp nhất bất khả phân ly giữa Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần. Những gì các Ngài có đều được đón nhận từ Chúa Cha: “Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói: Người lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em” (Ga 16, 15). Thật vậy, với những lời này, Chúa Giêsu khẳng định sự hiệp nhất giữa Ngài và Chúa Thánh Thần với Chúa Cha. Để trở nên những người tôn vinh Thiên Chúa, chúng ta phải lấy mọi sự từ Ngài để nói cho người khác. Nói cách khác, đời sống của chúng ta sẽ trở thành sứ điệp Tin Mừng khi chúng ta nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu: Những lời nói và việc làm của chúng ta phải phản chiếu cách trung thực những lời nói và việc làm của Chúa Giêsu.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban cho chúng con trí khôn ngoan và sức mạnh, để chúng con đủ sức đón nhận và thông hiểu mầu nhiệm tình thương của Thiên Chúa, hầu chúng con thêm lòng mộ mến Chúa và rao giảng cho những ai chưa nhận biết Người. Amen

Hoa Ven Đường

Check Also

Hội Dòng Chúc Mừng Bổn Mạng Quý Chị em

Hội Dòng Chúc Mừng Bổn Mạng Quý Chị em