QUYỀN BÍNH ĐỂ YÊU THƯƠNG VÀ PHỤC VỤ

Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay nói về Phêrô như một người mục tử và một người tử đạo. Vị trí mục tử của Phêrô được thuật lại trong cuộc đối thoại giữa thánh nhân với Chúa Giêsu.

Chúng ta thấy những câu đối thoại này có cùng một kiễu mẫu. Những lời của Chúa Giêsu và Phêrô được lặp lại, nhưng với những cảm xúc khác nhau, nhất là về phía Phêrô. Trong lần hỏi đầu tiên, Chúa Giêsu thêm vào câu hỏi của mình một mệnh đề so sánh, đó là Phêrô có yêu mến Ngài “nhiều hơn” các môn đệ khác không. Tại sao Chúa Giêsu lại hỏi Phê-rô 3 lần cùng một câu hỏi ? Phải chăng 3 lần ấy là để bù lại 3 lần Phê-rô đã chối Chúa ? Chúng ta biết rằng số 3 là một con số thể hiện cấp bậc cao nhất, chẳng hạn như trong Thánh lễ chúng ta tung hô « Thánh, Thánh, Thánh ! » với ý diễn tả rằng Thiên Chúa là Đấng Thánh trên hết mọi sự. Ở đây, có lẽ Chúa Giêsu muốn Phê-rô khẳng định tình yêu kiên vững và trọn vẹn của mình dành cho Chúa. Bởi vì, tình yêu Chúa chính là động lực thúc đẩy con người dám hy sinh phục vụ cách vô vị lợi. Đồng thời cũng là để nhắc nhở Phê-rô ý thức được thân phận yếu đuối mỏng giòn của mình có thể sa ngã bất cứ lúc nào, nhờ đó mà khiêm tốn trước mặt Chúa và mọi người trong sứ vụ lãnh đạo đoàn chiên Chúa. Trước khi đặt Phê-rô vào vị trí chăn dắt đoàn chiên, Chúa Giêsu muốn Phê-rô ý thức 2 điều quan trọng phải có trong vai trò lãnh đạo, đó là lòng khiêm tốn và tình yêu mến.

Khi đặt Phêrô làm mục tử chăn dắt Giáo Hội hoàn vũ, Chúa Giêsu chắc chắn không dựa trên tiêu chuẩn: thông minh, tài giỏi, oai phong, lợi khẩu… mà là lòng yêu mến. Chúa Giêsu chọn Phêrô vì thánh nhân đã yêu mến nhiều. Phêrô yêu mến nhiều là vì “ngài đã được tha thứ nhiều”. Và vì yêu mến là tiêu chuẩn Chúa chọn mục tử, thì đòi hỏi mục tử cũng phải biết chăn dắt chiên bằng lòng yêu mến, chứ không phải bằng sự độc tài và quyền bính.

Chúa Giêsu, vị mục tử nhân lành hy sinh mạng sống vì yêu mến đoàn chiên, thì đến lượt Phêrô cũng phải hy sinh tính mạng vì đoàn chiên như Thầy: “Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy, và đi đâu tuỳ ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải dang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn.” Người nói vậy, có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi, Người bảo ông: “Hãy theo Thầy” (Ga 21,18-19). Trong những lời này, Chúa Giêsu công bố rằng Phêrô sẽ hoàn thành lời hứa trước của Ngài (x. Ga 13, 37-38), đó là phải theo Ngài ngay cả trong cái chết. Thật vậy, Chúa Giêsu muốn Phêrô “theo” Ngài trong việc chết đi cho đàn chiên của mình như người mục tử nhân lành.

Mục tử có thể thiếu thiếu những tiêu chuẩn khác như thông minh hay lợi khẩu, nhưng mục tử không thể thiếu lòng yêu mến; có làm được mọi sự phi thường, nhưng không có lòng mến thì vô ích. Cảm nghiệm được điều này, thánh Phaolô đã nói: “Giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèng phèng, chũm choẹ xoang xoảng. Giả như tôi được ơn nói tiên tri, và được biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay có được tất cả đức tin đến chuyển núi dời non, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì. Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi (1Cr 13,1-3).

Mỗi ngày, Chúa Giêsu cũng hỏi chúng ta có yêu mến Người một cách đặc biệt và ‘trên hết mọi sự’ hay không. Cũng như thánh Phêrô, chúng ta trả lời “có”, mặc dù chúng ta đầy những yếu đuối; và Chúa Giêsu lại mời gọi chúng ta bước theo Người vì tình yêu (x.Ga 19), và cùng với Người gánh vác trách nhiệm mà Chúa trao phó.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chọn thánh Phêrô làm người chăn dắt Giáo Hội vì thánh nhân đã yêu mến Chúa. Xin cho chúng con luôn ý thức rằng, tất cả mọi quyền bính trong Giáo Hội đều khởi đi từ lòng yêu mến, và đức mến là đồng phục của mọi Kitô hữu, để chúng con giữ trọn điều răn Chúa là: “Trước yêu mến một Thiên Chúa trên hết mọi sự, sau lại yêu người như mình ta vậy” Amen.

Hoa Ven Đường