Phương Xa Nhớ Về Mẹ Dòng

 

Dòng con tên gọi Mân Côi

Mỗi ngày suy gẫm đôi môi mỉm cười.

Dẫu ngàn vất vả ngược xuôi

Sống tình trọn hảo kết đời hiến dâng.

Bước theo Mẹ sống Xin Vâng

Tin Yêu bước trọn trên đàng trung trinh.

Mẹ là Chuỗi Ngọc Vàng Kinh

“A-ve” bừng sáng bình minh nẻo đường

Mân Côi tiếng gọi thân thương!

Học gương nhân đức khiêm nhường trên môi.

Hằng năm mừng lễ Mân Côi

Chị em đoàn tụ vang lời tạ ơn.

Năm nay năm đặc biệt hơn

Co-vi chia tách xa gần lối đi.

Ôi Co-vi! Ôi Cô-vi!

Phân chia Nam Bắc tách lìa chị em

Câu kinh khấn nguyện ngày đêm

Mong cho Dịch Bệnh đừng thêm hoành hành.

Đời con ước nguyện tâm thành

Kết nên Tràng Chuỗi trở thành khúc ca

Bùi Đệ mảnh đất phương xa

Chạnh lòng thúc giục câu ca sớm chiều

Mân Côi Chuỗi Ngọc mỹ miều

Nhờ lời Mẹ giúp sớm chiều bình an.

Ước mong đại dịch chóng tàn

Sẽ về bên Mẹ bình an tháng ngày.

Bùi Đệ, 07.10.2021

      Nữ tu:  Lặng Thầm, FMSR

Check Also

Cộng đoàn Mân Côi Bùi Đệ – Trường Mầm non Rosa

Cộng đoàn Mân Côi Bùi Đệ – Trường Mầm non Rosa        Chắp cánh yêu …