NHỚ NGÀY 14.02

NHỚ NGÀY 14.02

Nhớ ngày Chị M. Scholastica Đỗ Thị Đượm qua đời 15 năm

Nhớ ngày chị Maria Nguyễn Thị Gương qua đời 7 năm

Check Also

TÂM TÌNH THƠ MỌN BÊN CHA

TÂM TÌNH THƠ MỌN BÊN CHA                    …