NGƯỜI GIEO GIỐNG. SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XV TN A

NGƯỜI GIEO GIỐNG

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XV TN A

    Thiên Chúa gieo hạt giống với lòng quảng đại phi thường. Ngài tìm cách tiếp cận tất cả mọi người trong mọi lĩnh vực, kể cả những người đang ở trong những tình huống tuyệt vọng nhất. Qua hành động người gieo giống, Đức Giê-su giới thiệu với chúng ta về một Thiên Chúa luôn đi bước trước, Ngài tỏ ra thiện chí với mọi mảnh đất tâm hồn, Ngài quảng đại khi ban phát và mời gọi chúng ta thành tâm đón nhận hạt giống Lời Sự Sống – Lời có sức biến đổi, dù mảnh đất tâm hồn ta thuộc loại nào, nếu chúng ta mở lòng cộng tác với sức mạnh của Lời đó.

   Chính Đức Giê-su là người gieo giống, Ngài gieo vào lòng mỗi chúng ta những chỉ dẫn tốt lành, để ta sống và đạt tới sự hoàn thiện giống như Cha trên trời. Đồng thời Ngài cũng là hạt giống được Chúa Cha gieo vào trần gian với sứ mệnh giúp cho nhân loại trổ sinh hoa trái sự sống vĩnh cửu, như “mưa với tuyết sa xuống đất, làm cho đất đai phì nhiêu và đâm chồi nảy lộc, người gieo có hạt giống, người đói có bánh ăn” mà ngôn sứ I-sai-a đã diễn tả. Quả thế, Đức Giê-su là nguyên lý ân sủng và nguồn mạch sự sống của muôn loài thụ tạo. Thế nên, nếu chúng ta đón nhận Ngài với cả tấm lòng thành, thì ta sẽ tìm được ý nghĩa và hạnh phúc thật cho đời mình.

   Tâm hồn người Ki-tô hữu là mảnh đất được Lời Chúa gieo vào. Ngay lúc này đây, chúng ta được gọi mời tự chất vấn mình thuộc loại đất nào: Đất bên vệ đường, đất có sỏi đá, đất có gai hay loại đất tốt? Bốn loại đất này luôn đan xen tồn tại trong nhịp sống của mỗi người chúng ta: khi thì đầy dẫy sỏi đá bởi những tham vọng trần tục đè nặng, lắm lúc bị gai góc của các đam mê bất chính trói buộc, và đôi khi lại chai lì, ươn lười bên vệ đường của những tính hư nết xấu, nhưng cũng có lúc tâm hồn ta là mảnh đất tốt, nhiệt tâm và sẵn sàng đón nhận, thực thi Lời Chúa. Đời sống người Ki-tô hữu luôn là một cuộc chiến trong đợi chờ như hạt giống được vùi lấp trong lòng đất, chờ đợi mưa nguồn là Đức Ki-tô tưới gội, để trổ sinh hoa trái nhờ Thánh Thần.

    Ngày hôm nay, chúng ta không thiếu các phương tiện truyền thông hiện đại để gieo Lời Chúa. Chúng ta cũng không thiếu các nhà truyền giáo nhiệt tâm rao giảng Lời Người. Chúng ta chỉ thiếu những mảnh đất tốt, những tâm hồn chưa sẵn sàng đón nhận hạt giống Lời Chúa, nẩy mầm, vươn lên và trổ bông: Hạt được 30 hạt được 60 và hạt được một trăm. Những mảnh đất tâm hồn đó cũng chính là tâm hồn của mỗi người chúng ta. Hôm nay, Chúa mời gọi chúng ta nhìn lại mình, do đâu Lời Chúa không sinh sôi nẩy nở trong đời sống chúng ta? Phải chăng, có quá nhiều trở ngại từ bên trong cũng như bên ngoài, khiến cho hạt giống Lời Chúa khó nẩy mầm và lớn lên trong chúng ta.

   Thiên Chúa hào phóng và thiện chí khi gieo Lời Sự Sống vào mảnh đất cuộc đời của mỗi người chúng ta, khi gieo Ngài không đòi buộc ta phải sinh hoa kết quả mỹ mãn, nhưng kỳ vọng nơi ta sự đáp trả chân thành với niềm tín thác, như Thánh Tông đồ nói: “Tôi trồng, A-pô-lô tưới nhưng Thiên Chúa làm cho lớn lên”. Hơn thế, Đấng Hằng Sống còn mời gọi chúng ta hăng hái lên đường gieo rắc Lời Chúa cho những mảnh đất tâm hồn chưa biết đến Ngài, và cũng không ngần ngại mục nát đời mình để sự sống Thiên Chúa được triển nở mãi trong thế giới hôm nay.

      Lạy Chúa Giê-su, vì yêu thương nên Ngài đã đến với chúng con, Chúa không trì hoãn hay ngần ngại trước những tâm hồn đóng kín, xin Chúa ban ơn Thánh Thần để Ngài đổi mới mảnh đất tâm hồn chúng con, giúp chúng con mở lòng mình trước Lời Hằng Sống, hầu đời chúng con trở thành mảnh đất phì nhiêu, dồi dào ơn thánh, mang tình yêu, bình an của Chúa đến cho mọi người.

Nt: Lặng Thầm. Fmsr