Người có Tâm bình thường

Chẳng ai mà lại không nhận mình là người… BÌNH THƯỜNG. Nhưng xét cụ thể thì bạn có… bình thường thật không? Hãy dừng lại một chút và ngẫm xem nhé.

Khi 1 việc xảy ra:

Bình thường là tìm ra cái gì là đúng cái gì là sai

Khi gặp 1 người:

Bình thường là Cười, Chào, Khen và Lắng nghe họ.

Khi bạn phạm sai lầm:

Bình thường là nhận lỗi, sửa lỗi và rút ra bài học áp dụng cho bản thân.

Khi đứng trước một thách thức:

Bình thường là đương đầu và chinh phục

Khi gặp nhiều rủi ro trong đời:

Bình thường là mỉm cười và tiếp tục cuộc sống

Khi tình yêu rời bỏ ta:

Bình thường là luôn tin rằng còn có những cánh cửa Hạnh phúc khác vẫn đang rộng mở.

Khi đánh mất lòng tin của người khác:

Bình thường là hãy cố gắng gấp nhiều lần để khôi phục lòng tin.

Khi cảm thấy vất vả mệt mỏi:

Bình thường là làm việc thật nhiều và tìm đến những người vui vẻ.

Khi thấy mình bất hạnh:

Bình thường là hãy mang Niềm vui và Hạnh phúc cho mọi người

Khi thấy mình thiệt thòi:

Bình thường là hãy cống hiến nhiều hơn gấp 10 lần

Khi thấy mình không được quan tâm:

Bình thường là dành sự quan tâm hơn nữa tới những người xung quanh

Khi được giao một nhiệm vụ:

Bình thường là thực thi.

Khi bạn có một lời hứa:

Bình thường là thực hiện.

Khi bạn muốn Nhận

Bình thường là hãy Cho đi.

Khi không muốn khó chịu

Bình thường là chịu khó.

Khi bạn muốn trở nên vĩ đại:

Bình thường là cứ Bình thường đi, khắc thành vĩ đại

– Hạnh phúc không nằm ở phía cuối con đường. Hạnh phúc nằm trên chính con đường mình đang đi…

 Sưu tầm