Nghiên cứu Văn Học – Literary studies

NGHIÊN CỨU VĂN HỌC – Literary studies

Tác giả: Maria JC Le Thi Hoa. 

Phần 3: Văn học Công Giáo thế kỷ XX qua các tác phẩm của Giám mục Hồ Ngọc Cẩn

Nguồn: Tạp chí Nghiên cứu Văn học 

Literay studies Le Thi Hoa, Tap CHi Van Hoc Cong Giao

Check Also

TẶNG PHẨM TÌNH YÊU

   Tình yêu luôn là một đề tài muôn thuở. Có biết bao tác phẩm …