Nghiên cứu Văn Học – Literary studies

NGHIÊN CỨU VĂN HỌC – Literary studies

Tác giả: Maria JC Le Thi Hoa. 

Phần 3: Văn học Công Giáo thế kỷ XX qua các tác phẩm của Giám mục Hồ Ngọc Cẩn

Nguồn: Tạp chí Nghiên cứu Văn học 

Literay studies Le Thi Hoa, Tap CHi Van Hoc Cong Giao

Check Also

Suy niệm Lời Chúa – Chúa Nhật 5 Thường niên năm A

Muối và ánh sáng Muối và ánh sáng là hai vật thể rất quen thuộc …