Nghiên cứu Văn Học – Literary studies

NGHIÊN CỨU VĂN HỌC – Literary studies

Tác giả: Maria JC Le Thi Hoa. 

Phần 3: Văn học Công Giáo thế kỷ XX qua các tác phẩm của Giám mục Hồ Ngọc Cẩn

Nguồn: Tạp chí Nghiên cứu Văn học 

Literay studies Le Thi Hoa, Tap CHi Van Hoc Cong Giao

Check Also

WEDNESDAY OF THE 25TH WEEK IN ORDINARY TIME

GOSPEL Lk 9:1-6 Jesus summoned the Twelve and gave them power and authority over all …