NGHI THỨC CHIỀU THỨ SÁU TUẦN THÁNH

TẠI NGUYỆN ĐƯỜNG DÒNG MÂN CÔI BÙI CHU

Chiều nay, Giáo hội bước vào thời khắc của thinh lặng tột độ. Tất cả âm thanh rộn ràng của chuông vang nhường lại cho bầu khí ở lặng. Ánh mặt trời hôm nay cũng không rạng rỡ nắng chói. Thay vào đó là những đám mây đen, những hạt mưa rơi nho nhỏ tưởng như không lời nhưng lại vang lên âm thanh lớn lao mời gọi đoàn dân Chúa hướng về con đường thánh giá năm xưa trên đồi Canve của Con Thiên Chúa.

Nghi thức của chiều thứ sáu tuần thánh gồm ba phần. Phần thứ nhất với phụng vụ Lời Chúa. Phần thứ hai với phần suy tôn thánh giá Chúa. Và phần thứ ba là phụng vụ thánh thể. 3h chiều, cha chủ tế tiến ra cung thánh với phẩm phục màu đỏ và phủ phục trước bàn thờ. Chị em hiện diện bái gối nghiêm trang hiệp một ý cầu nguyện cùng với cha chủ tế.

Đi từng bước khi suy gẫm chặng đàng thánh giá Chúa trong nguyện đường tuy chặt hẹp. Nhưng là thời khắc tuyệt diệu để chị em hồi tưởng và gẫm đến những đau khổ mà Đức Giêsu đã phải chịu.

 Lạy Chúa, Thánh Giá Chúa mang năm xưa giờ này có lẽ vẫn đè nặng lên vai Ngài. Sức nặng đó là những ơ hờ bất trung của mỗi người chúng con. Xin Chúa xót thương và giúp chúng con biết sống tốt hơn, biết hiệp hành với nhau và với Giáo hội. Hầu để Trái Tim Chúa được an ủi, mưu ích cho phần rỗi các linh hồn trong đó có cả chúng con nữa. Amen.

BTT Dòng Mân Côi