Ngày kính nhớ Đức Cha Tổ Phụ,Mừng Bổn Mạng Chị M. Ho-no-ri-na Mai Thị Hiền

Ngày kính nhớ Đức Cha Tổ Phụ

Mừng Bổn Mạng

Chị M. Ho-no-ri-na Mai Thị Hiền

 

Check Also

Gặp gỡ Chúa trong sự tĩnh lặng của tâm hồn mình

Gặp gỡ Chúa trong sự tĩnh lặng của tâm hồn mình Linh mục Phêrô Trần …