Ngày kính nhớ Đức Cha Tổ Phụ,Mừng Bổn Mạng Chị M. Ho-no-ri-na Mai Thị Hiền

Ngày kính nhớ Đức Cha Tổ Phụ

Mừng Bổn Mạng

Chị M. Ho-no-ri-na Mai Thị Hiền

 

Check Also

Hội Dòng mừng bổn mạng Chị M. Phaolô Đỗ Kim Anh; M.  Phaolô Trần Thị Trang; M. Phaolô Lê Thị Diễm (TS)

Hội Dòng mừng bổn mạng Chị M. Phaolô Đỗ Kim Anh; M.  Phaolô Trần Thị …