Ngày kính nhớ Đức Cha Tổ Phụ,Mừng Bổn Mạng Chị M. Ho-no-ri-na Mai Thị Hiền

Ngày kính nhớ Đức Cha Tổ Phụ

Mừng Bổn Mạng

Chị M. Ho-no-ri-na Mai Thị Hiền

 

Check Also

Ban QT Dòng Mân Côi – Chuyến tĩnh tâm và hành hương đáng nhớ

Trong dịp Ban Quản Trị Hội Dòng tham dự kỳ tĩnh tâm và hành hương …