Ngày cầu nguyện cho Cha Mẹ và Các Ân Thân Nhân của Dòng

Ngày cầu nguyện cho Cha Mẹ và Các Ân Thân Nhân của Dòng

Check Also

Hội Dòng mừng bổn mạng Chị M. Phaolô Đỗ Kim Anh; M.  Phaolô Trần Thị Trang; M. Phaolô Lê Thị Diễm (TS)

Hội Dòng mừng bổn mạng Chị M. Phaolô Đỗ Kim Anh; M.  Phaolô Trần Thị …