Ngày cầu nguyện cho Cha Mẹ và Các Ân Thân Nhân của Dòng

Ngày cầu nguyện cho Cha Mẹ và Các Ân Thân Nhân của Dòng

Check Also

Cộng đoàn Mân Côi Bùi Đệ – Trường Mầm non Rosa

Cộng đoàn Mân Côi Bùi Đệ – Trường Mầm non Rosa        Chắp cánh yêu …