Ngày cầu cho Chị em trong Dòng đã qua đời

Ngày cầu cho Chị em trong Dòng đã qua đời

Nhớ ngày Chị M. Elisabeth Phạm Thị Mừng qua đời 7 năm.

 

Check Also

Hội Dòng mừng bổn mạng Chị M.  Emrentiana Nguyễn Thị Liên

Hội Dòng mừng bổn mạng Chị M.  Emrentiana Nguyễn Thị Liên