Ngày cầu cho Chị em trong Dòng đã qua đời

Ngày cầu cho Chị em trong Dòng đã qua đời

Nhớ ngày Chị M. Elisabeth Phạm Thị Mừng qua đời 7 năm.

 

Check Also

TÂM TÌNH THƠ MỌN BÊN CHA

TÂM TÌNH THƠ MỌN BÊN CHA                    …